Βέλινγραδ Μεταφορές

Βέλινγραδ Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Velingrad Μεταφορά 85 € 100 € 100 € 190 € 190 € 190 € ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: